Zapowiedzi

 

KWARTALNIK „STUDIA NAD RODZINĄ”

Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

PLAN WYDAWNICZY - 2018 rok

 

 

Numer

 

Kwartał

 

Redaktor tematyczny

 

Temat główny numeru

Termin składania artykułów

 

1 (46) / 2018

 

styczeń-marzec
2018 r.

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

(prawo, nauki o rodzinie)

 

 

„POMOC RODZINIE - ASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE I SPOŁECZNE”

 

do 28 lutego 2018 r.

 

 

2 (47) / 2018

 

kwiecień-czerwiec
2018 r.

Dr Justyna Kurtyka-Chałas,

Dr Jolanta Łodzińska

(psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie)

 

„KRYZYS W RODZINIE - RODZINA W KRYZYSIE - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE"

 

do 30 kwietnia
2018 r.

 

3 (48) / 2018

 

lipiec-wrzesień
2018 r.

Ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW

(pedagogika, teologia, nauki o rodzinie)

 

„OSOBY NIESAMODZIELNE – STANDARDY USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH"

 

do 31 lipca 2018 r.

 

4 (49) / 2018

październik-grudzień
2018 r.

Ks. dr Józef Młyński

(socjologia, nauki o rodzinie)

 

„SENIOR W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE”

 

do 30 września
2018 r.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach