Zapowiedzi

 

KWARTALNIK „STUDIA NAD RODZINĄ”

Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

PLAN WYDAWNICZY - 2017 rok

 

 

Numer

 

Kwartał

 

Redaktor tematyczny

 

Temat główny numeru

Termin składania artykułów

 

1 (42) / 2017

 

styczeń-marzec 2017 r.

Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały 

(bioetyka, teologia,

nauki o rodzinie)

 

 

„DZIECKO, MATKA, RODZINA W OPIECE PERINATALNEJ”

 

do 31 marca 2017r.

 

2 (43) / 2017

 

kwiecień-czerwiec

2017 r.

Dr Bożena Bassa,

Dr Agnieszka Kamińska

(teologia, medycyna

nauki o rodzinie)

 

„RODZINA WOBEC CHOROBY DZIECKA W OKRESIE PRENATALNYM”

 

 

do 31 maja 2017 r.

 

3 (44) / 2017

 

lipiec-wrzesień

2017 r.

Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski

(historia, patrologia,

nauki o rodzinie)

„MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W REFLEKSJI NAUKOWEJ WCZORAJ I DZIŚ. ABP KAZIMIERZ MAJDAŃSKI W STULECIE URODZIN”

 

 

do 31 lipca 2017 r.

 

4 (45) / 2017

 

październik-grudzień

2017 r.

Dr Marta Kulesza,

Dr Marek Kulesza(pedagogika,

nauki o rodzinie)

„KONFLIKTY PRACA – RODZINA I RODZINA – PRACA A MOŻLIWOŚCI RÓWNOWAŻENIA ŻYCIA RODZINNEGO”

 

 

do 30 września 2017 r.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach