O Czasopiśmie

Studia nad Rodziną

ISSN: 1429-2416

„Studia nad Rodziną” są kwartalnikiem Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Periodyk został pomyślany jako forum wymiany wieloaspektowej refleksji naukowej związanej z problematyką małżeństwa i rodziny. Tego typu ujęcie jest owocem wieloletnich wysiłków Wydziału (wcześniej Instytutu Studiów nad Rodziną) zmierzających do stworzenia interdyscyplinarnego programu badań nad rodziną.

W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły z zakresu nauk o rodzinie– dotyczące zarówno teoretycznych i historycznych aspektów rozwoju nauk o rodzinie, jak i tożsamości rodziny i różnych aspektów jej funkcjonowania w perspektywie filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, prawnej (prawo świeckie i prawo kanoniczne), ekonomicznej, zdrowotnej (medycyna), politycznej (nauki o polityce publicznej), historycznej i kulturowej. Zamieszczane są również recenzje specjalistycznych publikacji, sprawozdania komunikaty dotyczące wydarzeń naukowych związanych z tematyką pisma, doniesienia o inicjatywach prorodzinnych w Polsce i na świecie.

„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku. W ocenie czasopism naukowych dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo uzyskało 6 punktów (pozycja 1437 w wykazie z 17 września 2012 r.). W nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015 r., czasopismo  uzyskało 8 punktów - część B wykazu czasopism naukowych pozycja 1777.

Redakcja informuje o wdrożeniu zapory ghostwriting i guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szczegóły – w informacji dla autorów).

Pierwotną wersją „Studiów nad Rodziną” jest wersja papierowa.

Czasopismo publikuje prace w języku polskim, ze streszczeniami w języku polskim i angielskim. W przypadku autorów obcojęzycznych możliwa jest publikacja pracy w języku oryginalnym (ze streszczeniem w języku polskim i angielskim).

***

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej. W ośrodku tym został wypracowany interdyscyplinarny system nauk o rodzinie będący pionierskim pomysłem w dziedzinie nauki. Zgodnie z intencją założyciela, abpa prof. dr hab. Kazimierza Majdańskiego, i jego współpracowników ośrodek ten miał służyć „ocaleniu Prawdy o małżeństwie i rodzinie poprzez wypracowywanie naukowych podstaw dla duszpasterstwa rodzin”, przygotowaniu „do kompetentnego niesienia pomocy współczesnej rodzinie, do obrony jej tożsamości i świętości”. Tak tę działalność charakteryzował bł. Jan Paweł II z okazji 25-lecia Instytutu: „Wielkie są zasługi Instytutu dla rodziny, zrozumienia jej wielkości i powołania, jak również dla obrony życia ludzkiego. Rodzina jest największym darem Boga dla ludzkości, który winniśmy wszyscy strzec jak najdroższego skarbu, ochraniać i czynić wszystko, aby nie został odarty ze swojej wartości. Dzisiaj rodzina narażona jest na różnorakie niebezpieczeństwa i dlatego potrzebuje umysłów i serc gotowych realizować ideał, jak wyznaczył jej Stwórca. Potrzebuje przede wszystkim ludzi, którzy kochają rodzinę. Te zadania spełniają wszyscy, którzy są zaangażowani w działalność Instytutu Studiów nad Rodziną (…)” (List z 3.05.2000).

Więcej informacji o Wydziale Studiów nad Rodziną: http://www.wsr.uksw.edu.pl/

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach