Recenzenci

RADA RECENZENTÓW 2017 r.

 • Dr hab. Stanisława BYRA – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, POLSKA
 • Doc. Ph Dr. Tomáš ČECH - Uniwersytet Masaryka, Brno, CZECHY
 • Assist. Prof. PhD Cristina ILIE GOGA – Faculty of Law and Social Sciences, University of Craiova, RUMUNIA
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ – Wydział Studiów Technicznych i Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, POLSKA
 • Prof. Dr hab. Beate KOWALSKI – Uniwersytet Dortmund, NIEMCY
 • O. Prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI - Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, POLSKA
 • Ks. dr hab. Józef ŁUPIŃSKI, prof. UKSW – Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, POLSKA
 • Ks. prof. dr hab. Władysław MAJKOWSKI – Akademia Polonijna, Częstochowa, POLSKA
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz MROCZKOWSKI – Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, POLSKA
 • Assistant Professor PhD Adrian J. REIMERS – Department of Philosophy, University of Notre Dame, USA
 • Assoc. Prof. Dr. Justinas  SADAUSKAS - Mykolas Romeris University, Vilnius, LITWA
 • Ks. prof. dr hab. Adam SKRECZKO – Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, POLSKA
 • Prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ – Katolische Universität w Eichstätt-Ingolstadt, NIEMCY
 • doc. Ph. Dr. Mária ŠMID, PhD - Trnavska Univerzita, Trnava, SŁOWACJA
 • Prof. KUL dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, POLSKA
 • Ks. Prof. Dr hab. Josef ZMIJEWSKI – Theologische Fakultat Fulda, NIEMCY

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach