Recenzenci

RADA RECENZENTÓW 2016 r.

 • Dr hab. Stanisława BYRA – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, LUBLIN
 • Doc. PhDr. Tomáš ČECH - Uniwersytet Masaryka, Brno, CZECHY
 • Dr hab. Prof. UKSW Anna FIDELUS - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA
 • Assistant Professor PhD Cristina ILIE GOGA – Faculty of Law and Social Sciences, University of Craiova, RUMUNIA
 • Prof. Dr hab. Beate KOWALSKI – Uniwersytet Dortmund, NIEMCY
 • O. Prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI - Papieski Wydział Teologiczny, WROCŁAW
 • Dr Magdalena ŁUKA - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA
 • Dr hab. Piotr Tomasz NOWAKOWSKI - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA
 • Dr hab. Prof. UKSW Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA - Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA
 • Assistant Professor PhD Adrian J. REIMERS – Department of Philosophy, University of Notre Dame, USA
 • Assoc. Prof. Dr. Justinas  SADAUSKAS - Mykolas Romeris University, Vilnius, LITWA
 • Dr hab. Prof. UKSW Witold STARNAWSKI - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA
 • Prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ – Katolische Universität w Eichstätt-Ingolstadt, NIEMCY
 • doc. Ph. Dr. Mária ŠMID, PhD - Trnavska Univerzita, SŁOWACJA
 • Dr hab. Joanna TRUSZKOWSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA
 • Ks. Prof. Dr hab. Josef ZMIJEWSKI – Theologische Fakultat Fulda, NIEMCY

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach