Rada Naukowa "Studiów nad Rodziną"

Rada Naukowa „Studiów nad Rodziną” 

 • prof. dr hab. Arndt Büssing – Universität Witten/Herdecke, Niemcy
 • prof. Th dr Ladislav Csontos SI, PhD – Trnavska Univerzita, Słowacja
 • prof. dr hab. Detlev Dormeyer – Technische Universität, Dortmund, Niemcy
 • prof. dr hab. Markus Eham – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • prof. dr hab. Boguslavas Gruzevskis – Uniwersytet Wileński, Litwa
 • ks. prof. dr hab. Richard Hartmann – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy
 • prof. dr hab. Stephan Kampowski – Pontificio Instituto Giovanni Paolo II, Rzym, Włochy
 • br. prof. dr Herman Lombaerts FSC – Catholic University in Leuven, Belgia
 • prof. dr hab. Uto Meier – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – UKSW, Warszawa, Polska
 • ks. prof. dr hab. Christoph Gregor Müller – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW, Warszawa, Polska
 • ks. prof. dr hab. Cornelius Roth – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz – Ludwig Maximilian Universtität Monachium, Niemcy
 • prof. dr Horst Seidl – Universität Wien, Austria
 • ks. prof. dr Michel Schooyans – Catholic University in Leuven, Belgia
 • ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – UKSW, Warszawa, Polska
 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD – Trnavska Univerzita, Słowacja
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – UKSW, Warszawa, Polska
 • ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda – UKSW, Warszawa, Polska
 • prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba – UKSW, Warszawa, Polska
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski – UKSW, Warszawa, Polska
 • dr Agnieszka Regulska – UKSW, Warszawa, Polska
 • Ph. dr Martin Šarkan, PhD – Trnavska Univerzita, Słowacja.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach