Rada Naukowa "Studiów nad Rodziną"

Rada Naukowa „Studiów nad Rodziną” 

 • prof. dr hab. Arndt Büssing - Universität Witten/Herdecke, Niemcy
 • prof. Th dr Ladislav Csontos SI, PhD – Trnavska Univerzita, Słowacja
 • prof. dr hab. Detlev Dormeyer – Technische Universität, Dortmund, Niemcy
 • prof. dr hab. Markus Eham – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • prof. dr hab. Boguslavas Gruzevskis, Uniwersytet Wileński, Litwa
 • ks. prof. dr hab. Richard Hartmann – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy
 • prof. dr hab. Stephan Kampowski – Pontificio Instituto Giovanni Paolo II, Rzym, Włochy
 • prof. dr hab. Uto Meier – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • ks. prof. dr hab. Christoph Gregor Müller – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW, Warszawa, Polska
 • ks. prof. dr hab. Cornelius Roth - Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz – Ludwig Maximilian Universtität Monachium
 • prof. dr Horst Seidl – Universität Wien, Austria
 • ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – UKSW, Warszawa, Polska
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – UKSW, Warszawa, Polska
 • ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda – UKSW, Warszawa, Polska
 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD - Trnavska Univerzita, Słowacja
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski – UKSW, Warszawa, Polska
 • dr Agnieszka Regulska – UKSW, Warszawa, Polska
 • Ph. dr Martin Šarkan PhD - Trnavska Univerzita, Słowacja
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach