Studia nad Rodziną 15/2004

Studia nad Rodziną 15/2004

  • Sylwetka Walentego Majdańskiego

WALENTY MAJDAŃSKI – OBROŃCA NIENARODZONYCH DZIECI

  • Walenty Majdański, O równe prawa dla ludzkości prenatalnej
  • Walenty Majdański, Modlitwa za dzieci zagrożone

PASTERZE KOŚCIOŁA O WALENTYM MAJDAŃSKIM

  • Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski, Jubileusz Giganta
  • Bp Wilhelm Pluta, Przemówienie jubileuszowe
  • Abp Kazimierz Majdański,Przedmowa do książki – Planowanie zaludnienia

REFLEKSJE O ŻYCIU I DZIELE WALENTEGO MAJAŃSKIEGO

  • Józef Marian Święcicki, Rola Walentego Majdańskiego w polskiej kulturze katolickiej
  • Ks. Zbigniew Domagalski,Problem odpowiedzialnego rodzicielstwa w pismach Walentego Majdańskiego
  • Agnieszka Domejko, Walenty Majdański – apostoł Eucharystii

BIBLIOGRAFIA WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach