Studia nad Rodziną 22 - 23/2008

I. SŁOWA I ANTYSŁOWA WE WSPÓŁCZESNYCH DYSKUSJACH O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Benedykt XVI, Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość
 • abp Edward Ozorowski, Znaczenie słowa w przekazie prawdy
 • ks. Jerzy Bajda, "Świętość - Słowa". Refleksja na marginesie poematu Norwida "Rzecz o wolności słowa"
 • Jacek Ruszczyński, Słowo i wiedza o człowieku
 • Jakub Wójcik, Słowo wewnętrzne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu jako zagadnienie pedagogiki rodziny
 • ks. Adam Skreczko, Manipulacja słowem w problematyce rodzinnej
 • ks. Stanisław Biały, Niektóre "antysłowa" z zakresu nauki o świętości aktu małżeńskiego
 • ks. Krzysztof Wolski, Rola słowa w budowaniu kultury prawdy w rodzinie


II. PRAWA OSOBY LUDZKIEJ WCZORAJ I DZIŚ. 60-LECIE POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA I 25-LECIE KARTY PRAW RODZINY

 • Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju
 • ks Jerzy Bajda,  Interpretacja filozoficzno-teologiczna prawa osoby w świetle wypowiedzi papieskich
 • ks. Stanisław Biały,  Deklaracyjny charakter praw człowieka: umowa społeczna od Thomasa Hobbesa i Johna Locke'a do Renę Cassina
 • Jakub Wójcik,  Prawo do ochrony życia ludzkiego w świetle filozofii człowieka
 • Bożena Bassa,  Prawo do życia nienaruszalnym prawem człowieka
 • ks.Zdzisław Struzik, Prawa dziecka do nauczania i wychowania
 • ks. Jerzy Kułaczkowski,  Karta Praw Rodziny jako zwieńczenie wychowawczej myśli Kościoła
 • ks. Jerzy Szymołon, Czy psychologii potrzebna jest wiedza o prawach człowieka?


III.WYCHOWYWAĆ- ALE JAK?

 • Benedykt XVI,  Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy
 • ks. Jerzy Kułaczkowski,  Wychowanie jako udział w zbawczym działaniu Boga
 • ks. Zdzisław Struzik,  Wychowanie do wartości według nauczania Jana Pawła II
 • ks. Marian Wolicki,  Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowania
 • ks. Jerzy Szymołon,  Rola rozwoju moralnego i religijnego w procesie wychowania
 • Anna Fidelus,  Odpowiedzialność wychowawcza na terenie szkoły . . .
 • ks. Adam Skreczko,  Wychowanie chrześcijańskie wyzwaniem dla szkoły
 • ks. Józef Stalą, Elżbieta Osewska,  Doświadczenia dziecka związane ze światem zewnętrznym wyrażone w modlitwie
 • ks. Grzegorz Delmanowicz, Formacja do dojrzałego korzystania z internetu jako wyzwanie dla życia rodzinnego
 • Jacek Ruszczyński, Ekologia, kultura, patriotyzm


IV.RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 • Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, Warszawa 2008, 70s. - ks. Jerzy Bajda
 • Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kój der,Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Kraków 2007, 584s. - ks. Józef Młyński
 • Marek Ejsmont, Beata Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005, 367s. - Anna Fidelus

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach