Studia nad Rodziną 26 - 27/2010


I.  ARTYKUŁY  PODSTAWOWE  


II.  ARTYKUŁY  UZUPEŁNIAJĄCE


 • ks. Adam Skreczko, Teologia pastoralna w Polsce. Rozwój i stan aktualny
 • Agnieszka Regulska, Wybrane aspekty starości w perspektywie spełnienia życia człowieka
 • ks. Józef Młyński, Perspektywy a etos zawodowy pracowników socjalnych pro futuro
 • Barbara Wierzbicka, SRealizacja polityki prorodzinnej przez samorządy w Polsce w latach 1989-2009. komunikat z badań
 • ks. Władysław Kądziołka,  Warto rozmawiać, czyli o komunikacji jako czynniku gwarantującym powstawanie grupy

III.  RECENZJE 

 • José Granados García, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Siena 2010, 304 s. - ks. Cezary Naumowicz
 • Mikołaj Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2009, 484 s. - Jakub Wójcik
 • „Katecheza dorosłych”, red. K. Misiaszek, J. Stala, wyd. Biblos, Tarnów 2009, 611 s.- Elżbieta Osewska
 • „Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej  Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr”, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża 2005, 559 s. - ks. Józef Stala
 •  Mieczysław Dudek, Wybrane aspekty dysfunkcjonalności rodziny, Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, Ryki 2009, 306 s. - ks. Jerzy Kułaczkowski
 • Janusz Homplewicz, Pedagogika i etyka. Zarys etyki pedagogicznej, Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, 476 s.  - ks. Jerzy Kułaczkowski
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach