POSTTRAUMATICKÝ ROZVOJ A ROZVOD MANŽELSTVA

POSTTRAUMATICKÝ ROZVOJ A ROZVOD MANŽELSTVA

Posttraumatyczny rozwój a rozwód małżeństwa

Posttraumatyczny rozwój osobowości stał się jednym z najważniejszych tematów badań tzw. psychologii pozytywnej, która koncentruje się przede wszystkim na pozytywnych aspektach życia ludzkiego. Ale nie zmniejsza znaczenia negatywnych doświadczeń, które obejmują szereg traumatycznych wydarzeń. Możemy do nich zaliczyć także rozwód małżeństwa. Celem niniejszej pracy jest ukazanie rozwoju posttraumatycznej teorii osobowości i zastosowanie go w obszarze rodziny, a szczególnie w odniesieniu do sytuacji rozwodu.

Stanislava PRÍTRSKÁ – Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie, Słowacja

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach