ROLE CZŁONKÓW RODZINY W PROCESIE KONSUMPCJI

ROLE CZŁONKÓW RODZINY W PROCESIE KONSUMPCJI

Tematem artykułu są role członków rodziny w procesie podejmowania decyzji o zakupie dóbr materialnych. Część teoretyczna pracy prezentuje zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji konsumpcyjnych w rodzinie. W części badawczej przedstawiono wyniki badań własnych. Podmiot w roli kupującego często wywierał wpływ na decyzję, Matka pełniła rolę serwisanta, Ojciec-bezpośredniego kupującego, Współmałżonkowie dzielili różne role, Rodzina pełniła funkcje doradcze, a Dzieci/Wnuki okazały się głównymi użytkownikami kupowanych dóbr. Otrzymane rezultaty wskazują na konserwatywny podział ról konsumenckich w rodzinie, co może być wskaźnikiem tradycyjnego modelu polskiej rodziny.

Beata PAWLIK – WNS UG Gdańsk

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach