Zespół Redakcyjny "Studiów nad Rodziną"

Zespół redakcyjny:
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda (redaktor naczelny)
dr Agnieszka Regulska (z-ca redaktora naczelnego)
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba (sekretarz)
mgr Joanna Wódkiewicz (redaktor techniczny)
dr Małgorzata Frąckiewicz (redaktor języka polskiego)
mgr Mirosława Majdan (redaktor językowy - angielski)
prof. dr Kathrin Maier (redaktor językowy - niemiecki)
mgr Danuta Antoszewicz-Wojtaszek (redaktor językowy - francuski, włoski)
 

Redaktorzy tematyczni 2018 rok:

1 (46)/ 2018 - Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW: POMOC RODZINIE - ASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE I SPOŁECZNE

2 (47)/ 2018 - Dr Justyna Kurtyka-Chałas, Dr Jolanta Łodzińska: KRYZYS W RODZINIE - RODZINA W KRYZYSIE - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

3 (48)/ 2018 - Ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW: OSOBY NIESAMODZIELNE – STANDARDY USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH

4 (49)/ 2018 – Ks. dr Józef Młyński: SENIOR W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach