Zespół Redakcyjny "Studiów nad Rodziną"

Zespół Redakcyjny "Studiów nad Rodziną"

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda (redaktor naczelny)

dr Agnieszka Regulska (z-ca redaktora naczelnego)

dr Anna Czyżkowska (sekretarz)

ks. dr Dariusz Tułowiecki (sekretarz, redaktor statystyczny)

ks. dr Wojciech Kućko (redaktor techniczny)

dr Małgorzata Frąckiewicz (redaktor języka polskiego)
mgr Mirosława Majdan (redaktor językowy - angielski)
prof. dr Kathrin Maier (redaktor językowy - niemiecki)
mgr Danuta Antoszewicz-Wojtaszek (redaktor językowy - francuski, włoski)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI 2018 rok:

1 (46)/ 2018 - Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
POMOC RODZINIE - ASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE I SPOŁECZNE
 
 
2 (47)/ 2018 - Dr Justyna Kurtyka-Chałas, Dr Jolanta Łodzińska
KRYZYS W RODZINIE - RODZINA W KRYZYSIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
 
3 (48)/ 2018 – Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Ks. dr Józef Młyński
SENIOR W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE
 
4 (49)/ 2018 - Dr Anna Czyżkowska, Ks. dr Dariusz Tułowiecki
RODZINA WOBEC UZALEŻNIEŃ
 
Numer specjalny:
 
5 (50) 2018 - Ks. dr hab. Andrzej J. Najda, prof. UKSW, Dr Agnieszka Regulska
OSOBY NIESAMODZIELNE – STANDARDY USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach