Zespół Redakcyjny "Studiów nad Rodziną"

Zespół redakcyjny:
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda (redaktor naczelny)
dr Agnieszka Regulska (z-ca redaktora naczelnego)
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba (sekretarz)
mgr Joanna Wódkiewicz (redaktor techniczny)
dr Małgorzata Frąckiewicz (redaktor języka polskiego)
mgr Mirosława Majdan (redaktor językowy - angielski)
prof. dr Kathrin Maier (redaktor językowy - niemiecki)
mgr Danuta Antoszewicz-Wojtaszek (redaktor językowy - francuski, włoski)
 

Redaktorzy tematyczni 2017 rok:

1 (42) / 2017 - Ks. Prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały: Dziecko, matka, rodzina w opiece perinatalnej

2 (43) / 2017 - Dr Bożena Bassa, dr Agnieszka Kamińska: Rodzina wobec choroby dziecka w okresie prenatalnym

3 (44) / 2017 - Ks. Prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski: Małżeństwo i rodzina w refleksji naukowej wczoraj i dziś. Abp Kazimierz Majdański w stulecie urodzin

4 (45) / 2017 – Dr Marta Kulesza, Dr Marek Kulesza: Konflikty praca – rodzina i rodzina – praca a możliwości równoważenia życia rodzinnego

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach