O Studiach nad Rodziną

    „Studia nad Rodziną” do roku 2015 były półrocznikiem Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jest on kwartalnikiem. Periodyk został pomyślany jako forum wymiany wieloaspektowej refleksji naukowej związanej z problematyką małżeństwa i rodziny. Tego typu ujęcie jest owocem wieloletnich wysiłków Wydziału (wcześniej Instytutu Studiów nad Rodziną) zmierzających do stworzenia interdyscyplinarnego programu badań nad rodziną.

W nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015 r., czasopismo WSR "Studia nad Rodziną" uzyskało 8 punktów - część B wykazu czasopism naukowych.

Informacje szczegółowe dotyczące punktacji czasopism są dostępne na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

INDEKSOWANE w bazach naukowych:
CEJSH ; POL-index ; Index Copernicus; BazHum
Index Copernicus Value 2017 = 73.00
 
 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach